O tym jak informatyka i komputeryzacja stały się elementami naszego życia
Zrozumieć podstawy dzisiejszej informatyki
Wartościowy i praktyczny podręcznik do informatyki